المؤسسية

Lorem آمدید متن ساختگی به سادگی از صنعت چاپ و حروفچینی است. Lorem آمدید، متن ساختگی استاندارد در صنعت زمانی که 1500s، زمانی که یک چاپگر ناشناخته در زمان یک آشپزخانه از نوع و درهم آن را به یک نوع کتاب نمونه بوده است. این نه تنها پنج قرن، بلکه جهش به حروفچینی الکترونیکی جان سالم به در برده است، باقی مانده اساسا بدون تغییر است. که در 1960s محبوب با انتشار از ورق Letraset شامل معابر آمدید Lorem بود، و اخیرا با استفاده از نرم افزار نشر رومیزی مانند PageMaker Aldus از جمله نسخه های Lorem آمدید.

معرض الصور


اتصالات
نشانی : Barbaros Mah.Mor Sümbül Sk.No:5A Kat:10 Dai:295 Delüxia Palace Ataşehir/İSTANBUL
تلفن : 216 510 58 78
پست : info@bayrambal.com

Franchise görüşmeleri için irtibat 

216 510 58 78

اسم اللقب :
البريد الإلكتروني :
هاتف :
رسالة :
رمز الحماية :
MARKA INTERACTIVE